Chmury średnie kłębiaste


Chmury średnie kłębiaste (łac. altocumulus)


Są to chmury piętra średniego. Znajdują się na wysokości od 2 do 5 km. Mają grubość przeważnie od 200 do 700 metrów. Ich człony są większe niż koniec palca wyciągniętej w ich stronę ręki.

Składają się głównie z kropel wody. Na ogół nie przynoszą opadów, choć mogą dać tzw. zjawisko virga, czyli opadu, który nie dociera do powierzchni ziemi. Utrzymują się stosunkowo krótko.

Wyróżnia się kilka rodzajów chmur altocumulus:

  • Altocumulus stratiformis (Ac str) – rozpostarte
  • Altocumulus lenticularis (Ac len) – soczewkowate
  • Altocumulus castellanus (Ac cas) – wieżyczkowate
  • Altocumulus floccus (Ac flo) – kłaczkowate