CZYM JEST ZMĘTNIENIE ATMOSFERY?

Od kilku dni mamy nie tylko bardzo wysokie – jak na koniec lutego – temperatury (w wielu miastach padły nawet historyczne rekordy!), ale też dość mętne niebo, któremu mimo braku chmur daleko do prawdziwego błękitu.

Takie zmniejszenie przezroczystości atmosfery nazywamy zmętnieniem. Powodem tego stanu rzeczy jest napływ do Polski powietrza zwrotnikowego kontynentalnego z północnej Afryki.

Pogoda dla śląska - pogoda i ciekawostki meteo

Napływ ten następuje jednocześnie na wszystkich badanych poziomach atmosfery, co zdarza się naprawdę bardzo rzadko. Odkąd sprawdzam trajektorie wsteczne mas powietrza, z taką sytuacją spotykam się w zasadzie pierwszy raz.

Pogoda dla śląska - pogoda i ciekawostki meteo

W wyniku burzy piaskowej, która miała miejsce przede wszystkim nad Algierią, ogromne ilości pyłu dostały się do atmosfery i wraz z prądami powietrznymi dotarły m.in. do południowej, zachodniej i środkowej części Europy.

Na poniższej animacji widać rozprzestrzenienie się saharyjskiego pyłu nad Europą w dniach 23-26 lutego 2021.

Największa ilość pyłu znajduje się na wysokości ok. 2-4 km. Koncentracja pyłu jest na tyle duża, że powoduje zjawisko tzw. zmętnienia atmosfery, czyli zmniejszenia jej przezroczystości, czego efektem jest m.in. blady kolor nieba.

Poniżej porównanie koloru nieba bezchmurnego bez pyłu (dolne zdjęcie) z kolorem nieba z dużą zawartością pyłu saharyjskiego powodującego jego zmętnienie (górne zdjęcie z 25.02.2021)

Można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie smog, ale naturalny. Jak widać w większości państw Europy jakość powietrza jest dziś podobna.