JAK POWSTAJE SZRON?

SZRON jest jednym z czterech – obok rosy, szadzi i gołoledzi – osadów atmosferycznych.

Składa się z kryształków lodu o różnych rozmiarach. Tworzy się podobnie jak rosa, lecz w ujemnych temperaturach.

O ile rosa powstaje przez skroplenie pary wodnej, o tyle w przypadku szronu zachodzi zjawisko resublimacji, czyli para wodna zawarta w powietrzu od razu zamienia się w lód z pominięciem fazy ciekłej.

Szron tworzy się głównie na powierzchniach poziomych lub prawie poziomych, m.in. na gruncie, trawie, dachach domów czy szybach samochodowych.

Osad ten występuje praktycznie w każdej porze roku, no może oprócz lata, choć w górskich zastoiskach chłodu nie można wykluczyć pojawienia się chwilowo szronu nawet i latem.

W pozostałych porach roku szron szron jest zjawiskiem dość powszechnym, choć czasami powstaje tylko lokalnie w tzw. mrozowiskach, tworzących się np. w obniżeniach terenu, do których spływa chłodne i ciężkie powietrze.