Taki był wrzesień 2022

Tegoroczny wrzesień był w całym kraju miesiącem zdecydowanie chłodnym w porównaniu do najnowszej normy z lat 1991-2020. Poniżej średnia miesięczna temperatura maksymalna oraz jej anomalia w stosunku do średniej z lat 1991-2022.

Pogoda dla śląska - pogoda i ciekawostki meteo
Średnia miesięczna temperatura maksymalna oraz jej anomalia w stosunku do średniej z lat 1991-2022. Źródło danych: IMGW PIB

Nigdzie nie zanotowano ani jednego upalnego dnia. Poniżej najwyższa i najniższa temperatura maksymalna oraz zestawienie temperatury maksymalnej we wszystkich dniach września 2022.

Pogoda dla śląska - pogoda i ciekawostki meteo
Najwyższa i najniższa temperatura maksymalna zanotowana we wrześniu 2022. Źródło danych: IMGW PIB

Pogoda dla śląska - pogoda i ciekawostki meteo
Temperatura maksymalna we wrześniu 2022. Źródło danych: IMGW PIB

W Katowicach zanotowano zaledwie jeden gorący dzień z temp. max. 25+, a bywały przecież lata, w których oprócz wielu dni gorących zdarzały się również i upalne.