Oto wszystkie rodzaje wiosen

Większość ludzi zapewne zna wiosnę kalendarzową, ale rodzajów tej pięknej pory roku jest znacznie więcej. Poznajcie zatem wszystkie oblicza wiosny 😀

WIOSNA KALENDARZOWA – zaczyna się zawsze 21 marca. Jest to termin stały każdego roku.

WIOSNA ASTRONOMICZNA – zaczyna się w momencie wejścia Słońca w znak Barana. Jest to termin ruchomy, gdyż przypada 20 lub 21 marca. Od początku wiosny astronomicznej dni mają przewagę nad nocą.

Najdłuższe dni występują na przełomie astronomicznej wiosny i lata, a więc w drugiej połowie czerwca. W tym roku wiosna astronomiczna zaczęła się 20 marca 2023 o godz. 22:24

WIOSNA METEOROLOGICZNA – zaczyna się zawsze 1 marca i kończy 31 maja. We wszelkich statystykach klimatycznych dotyczących wiosny bierze się pod uwagę zawsze trzy miesiące: marzec, kwiecień oraz maj.

WIOSNA TERMICZNA (KLIMATYCZNA) – obejmuje dni ze średnią dobową temperaturą powietrza między 5 a 15°C. Tutaj nie ma żadnych ram, jeśli chodzi o datę, choć ten rodzaj wiosny pojawia się najczęściej w marcu.

WIOSNA FENOLOGICZNA (PRZYRODNICZA) – to chyba najpiękniejsze oblicze wiosny, bowiem związane jest ono z budzeniem się przyrody do życia, z zazielenieniem trawy, drzew oraz pojawieniem kwiatów.

Za początek wiosny fenologicznej uznaje się najczęściej kwitnienie krokusów i przebiśniegów. Pełnia wiosny fenologicznej przypada na maj.